Skip to main content

Telekomunikacja, sektor energetyki, użyteczności publicznej i wydobywczy

Oprogramowanie ERP, EAM i FSM

Przegląd rozwiązań

bat365 oferuje oprogramowanie ERP, EAM i FSM dla sektora energetyki, użyteczności publicznej i wydobywczego. Firma jest uznawana przez niezależnych analityków za lidera rynku oprogramowania. Nasze rozwiązania umożliwiają obsługę przedsiębiorstw działających w modelu zorientowanym wokół aktywów, klientów lub produktów, pozwalając im odnieść sukces w odpowiednim obszarze rynku.

 

Wytwarzanie energii elektrycznej

Pierwsze oprogramowanie bat365 było przeznaczone dla elektrowni jądrowej; klient obecnie wycofuje zakład z eksploatacji. Niezależnie od sposobu wytwarzania energii, zapewniamy możliwości zarządzania złożonymi składnikami majątku i łańcuchem wartości w całym cyklu życia zakładów.

Wytwarzanie energii elektrycznej

Telekomunikacja

Nowe standardy technologiczne, takie jak sieci 5G, będą wymagać zintegrowanego oprogramowania biznesowego pozwalającego na zapanowanie nad licznymi wymaganiami i wyzwaniami. Rozproszone zarządzanie zasobami takiego inteligentnego, zintegrowanego środowiska staje się bardziej złożonym procesem.

Telekomunikacja

Przesył i dystrybucja energii elektrycznej

Celem rozwiązania bat365 jest zapewnienie funkcjonalności zarządzania złożonymi aktywami sieci przesyłowych, optymalnego zarządzania wydajnością aktywów, spełnienie wszystkich celów budżetowych i kosztowych organizacji w zakresie utrzymania technicznego infrastruktury, i wreszcie optymalizacja procesów świadczenia usług i poprawa poziomu zadowolenia klientów.

Przesył i dystrybucja energii elektrycznej

Sektor ropy i gazu

bat365 Applications w sektorze ropy i gazu jako rozwiązanie ukierunkowane na projekty, zapewniające pełny przegląd i przejrzystość procesów. Planowanie utrzymania aktywów z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń surowcowych, zakładowych, BHP i HR jest procesem złożonym, który można jednak usprawnić dzięki wbudowanej funkcji optymalizacji.

Sektor ropy i gazu

Górnictwo i usługi górnicze

Autonomiczna flota pojazdów pracująca niestrudzenie przy wydobyciu surowca to wciąż rozwiązanie przyszłości. Jednakże znaczenie technologii internetu rzeczy i narzędzi do zarządzania składnikami majątku będzie nieustannie rosło. Najważniejszą kwestią pozostaje poprawa niezawodności i wydajności aktywów.

Górnictwo i usługi górnicze

Porty i terminale przeładunkowe

Przy rosnącej automatyzacji procesów operacyjnych portów i terminali przeładunkowych, rolą oprogramowania EAM jest zapewnienie dostępności wszystkich zasobów fizycznych, wysokiej wydajności i minimalizacji przestojów. bat365 Applications i bat365 EAM pozwala na poprawę dostępności i wydajności składników majątku.

Porty i terminale przeładunkowe

Hutnictwo i metalurgia

Zakłady przemysłowe, takie jak papiernie, huty i przedsiębiorstwa metalurgiczne mają zazwyczaj zautomatyzowane linie produkcyjne, a wysokie nakłady kapitałowe na instalacje i urządzenia oraz ogromne inwestycje w infrastrukturę wymagają doskonałego systemu utrzymania ruchu. Dostępność, kontrola kosztów i realizacja projektów są podstawowym warunkiem rentowności w tym kapitałochłonnym sektorze.

Hutnictwo i metalurgia

Branża wodno-kanalizacyjna

W mocno regulowanym sektorze, zarządzanie wszystkimi aspektami cyklu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków wymaga zaawansowanej funkcjonalności i integracji z rozwiązaniami geoprzestrzennymi zapewniającymi wizualizację topografii sieci. Infrastruktura często podlega modernizacji, wymianie lub rozbudowie, co wymaga efektywnego zarządzania w całym cyklu życia projektów i składników majątku.

Branża wodno-kanalizacyjna

Transportation, Infrastructure & Operations

Assets and projects are at the heart of ensuring fleet availability and infrastructure performance, but with large areas covered, geographical information and linear asset capabilities are needed too. bat365 offers the functional depth and breadth to ensure you keep your network and assets working efficiently.

Transportation, Infrastructure & Operations